Termeni și condiții

Ultima actualizare în: martie, 2023

1. Definții și termeni

printador.ro – este denumirea comercială a SC Printador SRL, societate înființată în conformitate cu legislația din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de sub nr. J35/2941/2017, Cod Unic de Înregistrare 37910897, cu sediul social în Timișoara, Str. Suceava nr. 14, cod poștal 300391, societate înființată în conformitate cu legislația din România.

Vânzător –S.C .Printador S.R.L. 

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către printador.ro (electronic, telefonic, etc)

Cumpărător - poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Clientului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, așa cum sunt acestea definite în reglementările referitoare la protecția persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior;

Site – magazinul online găzduit la adresa web printador.ro și subdomeniile acestuia. 

Comandă – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător pentru solicitarea unor produse aflate pe site-ul Vânzătorului.
Prin lansarea unei comenzi electronice, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (electronic - email sau telefonic) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat. 

Bun de Tipar (forma prescurtată: BT) - reprezintă acordul clientului pentru tipărirea materialelor solicitate

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut – reprezintă: 

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de catre Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
  • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor asa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. Documente contractuale

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată. 

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul în care Cumpărătorul primește notificare de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice prin care este anunțat că respectiva comandă este în curs de procesare. În acest moment, comanda nu mai poate fi anulată.

3. Politica de vânzare online

3.1. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site.

3.2. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, printador.ro își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.3. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi de Bunuri și/sau Servicii, îi este permis oricărui Cumpărător/Client.

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON)

3.5. Iar în cazul plăților online, Responsabilitatea exclusivă pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul/Clientul; Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar.

3.6 Informațiile prezentate pe site-ul Vânzătorului, au caracter informativ, fiind utilizate cu titlu informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă.

3.7. Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru pierderi, deprecieri sau pentru cheltuieli directe sau indirecte datorate oricărei greșeli sau întârzieri în implementarea obligațiilor datorate oricărui eveniment sau circumstanțe aflate în afara controlului Vânzătorului, incluzând, dar nu limitat, cazuri de forță majoră și întreruperi de curent electric, defecțiuni ale echipamentelor sau alte situații asemănătoare.

4. Cesionarea și subcontractarea

4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a SC Printador SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Materialele folosite in scop de prezentare care au fost folosite cu titlu gratuit prezintă autorul la sectiunea Credits din secțiunea de footer a platformei.

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de printador.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SC Printador SRL asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al SC Printador SRL

5.3. Conținutul se poate copia, transfera și/sau utiliza numai în scopuri personale sau non-comerciale și numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Termenilor și Condițiilor. 

5.4. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea printador.ro și/sau al angajatului/prepusului printador.ro.

5.5. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Termeni și Condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

5.6. Vânzătorul nu este responsabil pentru grafica trimisă de Client/Cumpărător pentru realizarea Bunurilor și/sau Serviciilor. Răspunderea asupra imaginii(lor), conceptului (conceptelor) trimis(e) și a tuturor elementelor (grafice sau text) ce vor fi folosite în realizarea materialelor tipografice revine exclusiv Clientului/Cumpărătorului. Cumpărătorul este proprietarul imaginii(lor), conceptului (conceptelor) trimis(e) și și a tuturor elementelor (grafice sau text), el fiind cel care-și asumă răspunderea că acestea sunt în conformitate cu legile, statuturile și ordonanțele în vigoare, nu violează și nici nu au violat drepturile oricărei persoane fizice sau juridice.

6. Comanda

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urmă unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

6.3. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, fără nicio obligație ulterioară a unei părți față de cealaltă și în următoarele situații:

  • grafica trimisă de client pentru realizarea Bunurilor sau pentru oferirea de Servicii nu este conformă cu cerințele comunicate de către Vânzător, regăsite la Secțiunea Șabloane și detalii în pagina fiecărui produs;
  • datele furnizate de către Client și/sau Cumpărător sunt incorecte sau incomplete
  • Cumpărătorul are comenzi precedente nerecepționate / neachitate.

6.4. Potrivit OUG nr 34/2014, Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorul că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. Renunțarea la cumpărare în termen de 14 zile calendaristice. Acest aspect se referă la produsele de stoc/nepersonalizate.

6.5. Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit și cu eventualele cadouri). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de Cumpărător, iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 14 de zile de la confirmarea primirii returului, folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de cumpărător pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care clientul a fost de acord cu o altă modalitate de plată.

6.6. Sunt exceptate de la dreptul de retragere comenzile/contractile de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunostintă de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

6.7. Conform art. 10 din Ordonanța 130/2000, nu se pot returna Bunurile executate după specificațiile Clientul/Cumpărătorului sau a produselor distinct personalizate.

6.8. Refuzul primirii coletelor, după plasarea și procesarea comenzii de către Vânzător se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române.

6.8. În situația în care, Clientul/Cumpărătorul nu este sigur de calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor oferite de Vânzător, printador.ro oferă posibilitatea ca înainte de trimiterea graficii în producție, Clientul/Cumparatorul să comande o mostră de print. Cumpărătorul suportă cheltuiala mostrei de print și a transportului aferent, care, în acest caz, nu este gratuit. Dacă în urma vizualizării mostrei de print, clientul trimite Comanda, costul mostrei solicitate inițial se va reduce din totalul Comenzii, mostra devenind astfel, gratuită.

6.9. Nu se consideră defect de printare diferența de nuanță; există posibilitatea ca pe ecranul monitorului culoarea să fie mai închisă sau mai deschisă deoarece modelul de culoare utilizat de monitor este RGB, iar pentru tipar în policromie, modelul de culoare folosit este CMYK.

6.10. Politica de Bun de Tipar:
6.10.1. Grafica realizată de către Vânzător se va face conform specificațiilor Cumpărătorului, la tariful prevăzut pe Site. Grafica prestată de către Vânzător nu se va tipări decât cu acordul express al Cumpărătorului.
6.10.2. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea asupra graficii pentru comenzile personalizate cu grafica realizată de către Cumpărător. Plasarea comenzii pe Site presupune Bun de Tipar din partea clientului pentru intrarea comenzii în procesare.  

7. Confidențialitate

7.1. Printador.ro se angajează să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor referitoare la Comandă, precum și a oricăror informații cuprinse în corespondența purtată de părți în privința derulării Comenzii și/sau a informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

7.2. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

8. Comunicări comerciale

8.1. Cumpărătorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții.

9. Facturare și plată 

9.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului printador.ro includ TVA, S.C. Printador SRL fiind o societate plătitoare de TVA, conform legislației în vigoare.

9.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de printador.ro, prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Cont.

9.4. Pentru o comunicare corectă a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

9.5. Modalități de plată:

9.5.1. Numerar ramburs în momentul preluării produselor la primirea coletului de la curier. Pentru plata în numerar la livrarea prin curier, firma de curierat emite o chitanță ramburs care va constitui contravaloarea facturii. Nu se emite altă chitanță sau alt bon fiscal pentru produsele livrate prin curier, de aceea vă rugăm să solicitați și să păstrați chitanța emisă de curier.

9.5.2. Plata cu card, online, prin integratorul de plăți online securizat Netopia. Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe site-urile de pe care a achiziționat produse în mod regulat sau să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitive mobile cum ar fi, inclusiv, dar fără a se limita la laptop, tabletă, telefon mobil, etc. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul integratorului de plăți online securizat Netopia.  S.C. Printador SRL nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardurile cumpărătorilor. 

10. Livrarea bunurilor

10.1. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

10.2. Livrarea se va efectua în numărul specificat de zile lucrătoare afișate pe pagina produsului. Acest termen poate suferi decalări în funcție de oscilarea volumului de lucru. Printador.ro își asumă responsabilitatea de a vă informa asupra eventualelor modificări în termenul de procesare și expediere a comenzii.

10.3. SC Printador SRL își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate, dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de Printador SRL, care includ acțiuni guvernamentale, impedimente de forță majoră, războaie, acte de terrorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incedii, explozii, inundații, epidemii, greve, etc.

10.4. SC Printador SRL nu poate garanta disponibilitatea în stoc a tuturor produselor prezentate pe site. printador.ro va informa Clientul / Cumpărătorul de indisponibilitatea produsului.

10.5. SC Printador SRL oferă transport gratuit în raza de acoperire a Fan Courier cu excepția cazurilor care presupun km suplimentari. În acest caz, diferența de cost aferentă kilometrilor suplimentari este suportată de către cumpărator. In cazul anumitor produse, dacă este menționat în pagina produsului că respectivul produs nu beneficiază de transport gratuit, atunci costul de livrare este suportat integral de către cumpărător.

11. Transferul proprietății bunurilor

11.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier). 

12. Răspundere

12.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

12.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său; acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată (Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii și Condițiile Site-ului) 

13. Scrierea de review-uri, comentarii, întrebări și răspunsuri

13.1. Scrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Clienți/Cumpărători, în secțiunile specifice. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu, Vânzătorul având dreptul de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut. 

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, cumpărătorii sunt rugați să ne scrie la office@printador.ro. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

14. Prelucrarea datelor cu caracter personal

14.1. Te rugăm să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

15. Folosirea Cookie-urilor

15.1. Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

16. Forță majoră

16.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

16.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese. 

17. Legea aplicabilă - Jurisdicția

17.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Client/ Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Timișoara.

 

Printador folosește COOKIES

Făcând clic pe „Da, accept” sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor instalate pe site. Acestea sunt folosite pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă.

Detalii